Les xarxes com elements simbòlics de representació de sistemes diversos i connectats, de relacions i interferències entre elements d’un mateix sistema i entre sistemes diferents amb la superposició de capes. Com estructura metafòrica complexa de les diferents realitats que hi caben: des de la xarxa virtual a les xarxes de fluxos vitals com la sang al cos, les carreteres i vies de transport al territori, els rius a la natura, les neurones al cervell, els éssers vius en els seus medis, a les xarxes de relacions, d’idees, de poder, tecnològiques, de subministraments, de coneixements, d’amistats…


NEXT
Sistemes d’interferènciaLoading