93
OBRA ACTUAL

CATALÀ: El meu projecte artístic actual consisteix en pintures figuratives i fotografies que re-visiten llocs i artistes importants de la història de l’art que m’han interessat i que tenen referències, traces o al·lusions d’esdeveniments que avui (i en el futur) es podrien atribuir a qüestions relacionades amb el canvi climàtic.

ITALIANO: Il mio progetto artistico attuale consiste in opere pittoriche figurative e opere fotografiche che rivisitano luoghi e artisti importanti nella storia dell’arte che mi hanno interessato, e che abbiano riferimenti, tracce o allusioni di avvenimenti che oggi (e nel futuro) si potrebbero attribuire a questioni legate al cambiamento climatico.

.

OBRA RECENT

La meva producció artística recent adopta, com a referents formals i conceptuals, unes traces visuals efímeres i transitòries presents en els entorns quotidians. Rastres i petjades generades, en sentit ampli, pels comportaments i per les interaccions de les persones. Senyals visuals espontànies que rememoren accions humanes i que poden ser representatives de models de vida i de pensament de la nostra època actual.


Loading
Sitio web optimizado por: Posicionamiento en Google
Plugin Modo Mantenimiento patrocinado por: Plugin WordPress Maintenance