Aquest projecte pretén representar les tensions visuals provocades per la relació entre els límits de les formes del món observable, a través d’una síntesi radical de les geometries que estructuren l’espai físic.
Els factors a considerar són les pròpies condicions d’escala, d’opacitat, de lluminositat, de grau de tonalitat i d’intensitat perceptiva dels elements contextuals, tenint en compte que els focus d’atenció que es posen a l’observació generen una escala pròpia de valors, sí relacionada però no corresponent a l’escala física de mesurament dels elements.
Les obres s’avalen del dibuix arquitectònic, que estableix límits entre camps per generar noves relacions espacials, i de l’experiència perceptiva d’aquestes relacions espacials i de les diverses atribucions que adquireixen i que se li atribueixen.


NEXT
LímitsLoading