Les fallades electròniques com a signes d’imperfecció del desenvolupament científic

La meva producció artística recent adopta, com a referents formals i conceptuals, unes traces visuals efímeres i transitòries presents en els entorns quotidians.

Rastres i petjades generades, en sentit ampli, pels comportaments i per les interaccions de les persones.

Senyals visuals espontànies que rememoren accions humanes i que poden ser representatives de models de vida i de pensament de la nostra època actual.


NEXT
Electronic FailedLoading